Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Forsikring og pension vender sig mod danske realkreditobligationerVærdipapirstatistik, marts 2012, offentliggjort den 30. april 2012I 1. kvartal 2012 købte danske forsikrings- og pensionsselskaber realkreditobligationer for 7 mia. kr., mens deres beholdning af danske statsobligationer blev reduceret med 11 mia. kr. Det er første gang siden 3. kvartal 2010, at selskaberne sælger statsobligationer og køber realkreditobligationer. Rentespændet mellem de to typer obligationer har været stort set uændret de seneste kvartaler.

Over det seneste år har selskabernes interesse for realkreditobligationer været stigende. Typisk har de købt obligationer af kortere varighed (< 5 år), men senest har de solgt korte realkreditobligationer og købt obligationer med længere varighed. Samtidig har der været en generel bevægelse væk fra udenlandske statsobligationer over mod danske obligationer.

Ved udgangen af marts 2012 var selskabernes beholdning af danske stats- og realkreditobligationer på henholdsvis 345 og 701 mia. kr. Deres beholdning af udenlandske statsobligationer udgjorde 410 mia. kr.

Forsikrings- og pensionssektorens kvartalsvise nettotransaktioner af stats- og realkreditobligationer
Link til Forsikrings- og pensionssektorens kvartalsvise nettotransaktioner af stats- og realkreditobligationer
Anm.: Sektorens midler, som er investeret gennem investeringsforeninger, er inkluderet. Rentespændet er beregnet som en gennemsnitlig renteforskel på en 30-årig realkreditobligation og en 10-årig statsobligation.

Figurdata, inkl. 1 supplerende figur

Ændringer i udestående fordelt på papir- og ændringstype (markedsværdi)
Marts 2012
Nettotilgang
Kursregulering
Kursværdi ultimo
Mia.kr.
Mia.kr.
Pct. af kursværdi primo
Mia.kr.
Aktier
-0,7
-23,9
-1,9
1.271,0
- heraf noteret på Nasdaq OMX
-0,5
-23,5
-1,9
1.209,0
-- heraf OMXC20-aktier
-0,1
-21,9
-2,3
971,4
Realkreditudstedelser
208,8
2,1
0,1
2.894,4
- heraf SDRO
78,6
0,3
0,0
903,1
- heraf SDO
105,8
0,0
0,0
1.069,1
Statspapirer
-27,5
-3,4
-0,4
755,9
Andre obligationer
-9,2
-0,8
-0,3
238,2
Investeringsforeningsbeviser
2,5
-3,7
-0,4
887,0
Alle VP-registrerede værdipapirer
173,9
-29,6
-0,5
6.046,6


Yderligere information
Kilder og metoder.
Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede finansielle statistik).
Udgivelseskalender.
• Henvendelse: Ida Rommedahl Julin, tlf. 33 63 68 27 eller
Jens Ebsen Boldt, tlf. 33 63 68 16.
Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske manualer.
• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af 2 referenceperioder tilbage.

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469

Sidst opdateret 04/30/2012

 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer