Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Svagt stigende finansieringsbehov i husholdningerneKvartalsvise finansielle konti for Danmark, 4. kvartal 2011, offentliggjort den 30. marts 2012Efter en periode, hvor husholdningerne har konsolideret sig, er der nu et mindre fald i bruttoopsparingen. Dette, sammen med et uændret niveau i reale investeringer, har givet et øget finansieringsbehov igennem 2011 (svarende til en negativ udvikling i nettofordringserhvervelsen).

Husholdningerne har dækket finansieringsbehovet dels ved at øge deres låntagning i realkreditinstitutter, dels ved at reducere deres indskud i banker. Derudover anvender de en del af finansieringen til at afdrage på kortfristede lån, herunder forbrugerkreditter og andre banklån. Dermed ændrer de deres finansieringsmønster mod låntyper med lavere rente. Endvidere er der en svagt stigende aktivitet i de finansielle investeringer, bl.a. ved køb af investeringsforeningsbeviser.

Efter lavpunktet medio 2009 steg husholdningernes finansielle nettoformue frem til midten af 2011 for så at falde svagt de seneste to kvartaler. Udviklingen afspejler negative kurstab på aktier og positive afkast på pensionsformuerne.

Husholdningernes finansielle transaktioner og nettoformue (4 kvartalers glidende gennemsnit)
Link til figuren

Figurdata.

Udvalgte finansielle og ikke-finansielle poster for husholdninger og erhvervsvirksomheder
Løbende priser, Mia.kr.
1.kvt.2011
2.kvt.2011
3.kvt.2011
4.kvt.2011
Husholdninger
Ikke-finansielle poster 1
- Disponibel bruttoindkomst (B.6g)
218
225
214
216
- Korr. for ændr. pensionskasseres. (D.8)
15
18
13
12
- Forbrugsudgift (P.3)
212
217
212
227
- Bruttoopsparing (B.8g) [B.6g+D.8-P.3]
21
27
15
1
- Faste bruttoinv. mv. (P.51+P.53)
20
22
23
22
Nettofordringserhvervelse, (B.9/BF.9)
1
4
-5
-21
Transaktioner
- Finansielle aktiver, samlet
-7
34
-33
30
-- Værdipapirer (F.3+F.5)
-6
18
-11
0
-- Forsikringstekniske reserver (F.6)
26
19
0
20
- Finansielle passiver, samlet
-8
30
-28
51
-- Korte lån (F.41)
-16
-8
3
2
-- Lange lån (F.42)
-1
15
9
6
--- heraf realkreditlån
-2
10
7
8
Omvurderinger
- Finansielle aktiver, samlet
-63
-11
2
22
-- Værdipapirer (F.3+F.5)
-19
-28
-161
17
-- Forsikringstekniske reserver (F.6)
-41
17
165
4
- Finansielle passiver, samlet
-19
5
30
9
-- Realkreditlån
-15
2
28
9
Beholdninger
Finansielle aktiver, samlet
4.471
4.495
4.463
4.515
Finansielle passiver, samlet
2.627
2.661
2.661
2.718
Nettoformue (BF.90)
1.845
1.834
1.802
1.797
Erhvervsvirksomheder
Ikke-finansielle poster
- Bruttoopsparing (B.8g)
62
71
63
77
- Faste bruttoinv. mv. (P.51+P.53)
41
46
44
46
- Lagerforøgelse (P.52)
2
2
2
-4
Nettofordringserhvervelse, (B.9/BF.9)
19
24
18
35
Finansielle transaktioner
- Finansielle aktiver, samlet
-30
72
22
-1
- Finansielle passiver, samlet
-49
48
3
-37
-- Egenkapital (F.5)
12
7
24
-29
-- Obligationer (F.31+F.32)
18
-9
4
-1
-- Lån (F.4)
-33
9
-11
-4
1Kilde: Danmarks Statistik, Kvartalsvise Sektorregnskaber


Yderligere information
Kilder og metoder.
Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede finansielle statistik).
Udgivelseskalender.
• Henvendelse: Jens Pagh Maltbæk, tlf. 33 63 68 61 eller Sigrid Alexandra Koob tlf. 33 63 68 49.
Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske manualer.
• Til denne offentliggørelse af 4. kvt. 2011 har vi derudover revideret i følgende kvartaler: 4. kvt. 1998 – 4. kvt. 2000 samt 1. kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. Se også Revisionspolitik og Revisionscyklus.
• Der sikres løbende konsistens med de kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti, som Danmarks Statistik offentliggør.

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469

Sidst opdateret 04/11/2013

 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer