Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Privates fornyede interesse for blandede afdelinger belønnet med det bedste afkastBalancestatistik for investeringsforeninger, marts 2012, offentliggjort den 7. maj 2012Igennem det seneste år har private investorer købt beviser i blandede investeringsforeningsafdelinger for ca. 12 mia. kr. Dermed er deres formue fordoblet i disse afdelinger. Også obligationsafdelingerne har tiltrukket nye investeringer for 8 mia. kr. svarende til, at privates formue her er forøget med 5 pct. Til gengæld har private solgt ud af aktieafdelinger for 6 mia. kr. Det er et fald i deres aktieformue på 5 pct.

Perioden har generelt været kendetegnet af et lavere investeringsniveau. De privates samlede nettoinvesteringer i de seneste 12 måneder er således tæt på halveret sammenlignet med de foregående 12 måneder.

Blandede afdelinger er kendetegnet ved, at midlerne investeres i såvel obligationer som aktier. I dem, som private har investeret i, udgør obligationer og aktier samlet set henholdsvis ca. to tredjedele og en tredjedel. Dette er også afspejlet i at de privates afkast i blandede afdelinger over det seneste år på 9 pct. ligger tættest på obligationsafdelingernes, men i øvrigt overgår afkastet i både aktie- og obligationsafdelinger.

Privates akkumulerede investeringer i investeringsforeninger over det seneste år fordelt på afdelingstype og investeringsmarked
Privates akkumulerede investeringer i investeringsforeninger over det seneste år fordelt på afdelingstype og investeringsmarked

Figurdata

Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer
Mia.kr.
Aktie-
afdelinger
Obligations-
afdelinger
Blandede
afdelinger
Hedge-
afdelinger
Total
Hus-hold-ninger
Forsik-
ring og pension
Hus-hold-ninger
Forsik-
ring og pension
Hus-hold-ninger
Forsik-
ring og pension
Hus-hold-ninger
Forsik-
ring og pension
Alle sek-torer
Beholdning ultimo
nov 11
93,4
177,7
179,4
471,2
21,7
11,0
0,6
1,2
1.297,9
dec 11
95,2
185,6
182,8
483,7
22,8
11,9
0,6
1,2
1.324,5
jan 12
101,2
197,1
184,3
491,8
24,8
14,2
0,6
1,2
1.370,3
feb 12
104,5
204,0
184,6
492,8
26,0
16,9
0,9
1,2
1.390,3
mar 12
103,8
206,9
183,3
490,6
26,6
18,5
0,9
1,3
1.389,0

Yderligere information
Kilder og metoder.
Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede finansielle statistik).
Udgivelseskalender.
• Henvendelse: Rune Egstrup, tlf. 33 63 68 23 eller Klaus Theill Jensen, tlf. 33 63 68 37.
Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske manualer.
• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af foregående kvartal.

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469

Sidst opdateret 05/07/2012

 
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os DisclaimerFile Attachment Icon
IF20120507.xls
File Attachment Icon
IF20120507TT.pdf