Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Bankernes rentemarginal er fortsat stabilRentestatistik for penge- og realkreditinstitutter, juni 2011, offentliggjort den 27. juli 2011Rentemarginalen, som er forskellen på bankernes rente på udlån og på indlån, har været stabil siden midten af 2009. Den er dermed ikke blevet påvirket af de pengepolitiske renteforhøjelser i oktober 2010 og april 2011. Det betyder, at bankerne generelt har implementeret renteændringer ensartet for både ind- og udlån.

Set over den periode, statistikken har eksisteret, er der blevet betydeligt mindre forskel på rentemarginalerne for de forskellige kundegrupper. I perioden op til den finansielle krise faldt rentemarginalerne generelt, hvorefter de steg under og umiddelbart efter. I forhold til statistikkens begyndelse i 2003 er rentemarginalen for erhverv nu tilbage på samme niveau, mens den for personligt ejede virksomheder stadig ligger lidt under. For lønmodtagere, pensionister mv. er rentemarginalen væsentligt lavere.

Det generelt højere niveau for private skyldes bl.a., at det bagvedliggende udlån er opgjort eksklusive boligformål og dermed generelt har en mindre sikkerhedsstillelse end erhverv.

Bankernes rentemarginaler
Bankernes rentemarginaler
Anm.: Udlånsrenterne for private dækker ikke lån til boligformål.

Figurdata

Realkreditinstitutters rente på nyudlån til private fordelt på rentefikseringsperiode
Pct. p.a.
Pengeinstitutters udlån
Realkreditinstitutters udlån
Udestående
Nye
Udestående
Nye
Erhvervs-virksom-heder
Hus-hold-ninger mv.
Erhvervs-virksom-heder
Hus-hold-ninger mv.
Erhvervs-virksom-heder
Hus-hold-ninger mv.
Erhvervs-virksom-heder
Hus-hold-ninger mv.
2.kvt.10
4,2
5,3
2,5
5,9
3,6
4,0
2,5
2,9
3.kvt.10
4,1
5,1
2,5
6,1
3,5
3,9
2,8
3,6
4.kvt.10
4,2
5,1
2,9
5,8
3,5
3,8
2,9
3,6
1.kvt.11
4,2
5,2
2,5
6,0
3,4
3,7
3,1
3,5
2.kvt.11
4,3
5,3
2,3
6,2
3,4
3,7
3,2
3,9
feb11
4,3
5,2
2,3
6,2
3,4
3,7
3,0
3,6
mar11
4,2
5,1
2,6
6,0
3,4
3,7
3,2
3,7
apr11
4,4
5,2
2,7
5,9
3,4
3,7
3,0
4,0
maj11
4,4
5,3
2,3
6,4
3,4
3,7
2,9
3,9
jun11
4,4
5,3
2,1
6,3
3,4
3,7
3,5
3,8

Yderligere information
Kilder og metoder samt Noter til tabel 19-34.
Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede finansielle statistik).
Udgivelseskalender.
• Henvendelse: Peter Askjær Drejer, tlf. 33 63 68 22 eller Justyna Wijas-Jensen, tlf. 33 63 68 68.
Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske manualer.
• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af 2 referenceperioder tilbage.

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469

Sidst opdateret 12/26/2011

 
Andre har læst
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer