Tilbage til Nationalbankens hjemmeside.

"Beretning og regnskab 2001"Tilbage til publikationsoversigt


usynligt billede. Tjener kun layout formål.

Beretning og regnskab 2001

Indhold

Oversigter

Figurer
Teksttabeller
Bokse
Tabeltillæg

Forord

Beretning fra direktionen

Sammendrag 

Den danske økonomi

Den internationale baggrund 
Den økonomiske aktivitet i Danmark 
Betalingsbalancen
Kreditformidlingen 
Løn- og prisudviklingen
De økonomiske udsigter 

Penge- og valutapolitikken

Fastkurspolitikken 
Pengepolitikken og de korte renter
Kapitalbevægelser og valutareserve 

Kapital- og valutamarkederne

Rentemarkeder
Valutamarkeder
Aktiemarkeder

Det indenlandske finansielle system

Pengeinstitutterne
Realkreditinstitutterne 
Investeringsforeningerne 
Obligationsmarkedet
Lovgivningsmæssige rammer for det finansielle system
Nye regler for børsområdet
VB Finans og Himmerlandsbanken

Sedler og mønter

Seddel- og møntomløbet
Nyt portræt af Dronningen på 10- og 20-kronemønterne 
Ny færøsk seddelserie
Falskmøntneri 

Betalingsformidling

Kronos 
Betalingsformidling i kroner 
Betalingsformidling i euro 
Overvågning 
Internationalt arbejde med betalingssystemer
Udvikling af betalingsinfrastrukturen 

Internationalt monetært samarbejde

Indførelsen af eurosedler og -mønter
EU-lande uden for eurosamarbejdet og EU-ansøgerlandene
EUs retningslinjer for den økonomiske politik
Den Internationale Valutafond, IMF

Bankens virksomhed og organisation

Nationalbankens målsætninger og grundholdninger 
Ledelsen 
Afdelingerne 
Medarbejderne 
Repræsentation i bestyrelser mv.
Repræsentation i internationale organisationer
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 
Nationalbankens gæstelejligheder i Nyhavn 18
Fonden Erik Hoffmeyers Rejselegat

Regnskabsberetning

Nationalbankens styring af finansielle risici
Regnskabsaflæggelsen

Regnskab

Danmarks Nationalbanks regnskab for året 2001

Bilag

Pressemeddelelser
Regelgrundlaget for den finansielle sektor
Danmarks Nationalbanks høringssvar af 29. maj 2001 om kapitalkrav til banker

Tabeltillæg

Redaktionen afsluttet ultimo februar 2002

 

Kolofon

Ren tekst version af publikationen i HTML

Pdf version af publikationen

 

Download
PC: Klik på højre muse-knap, vælg 'Save Link As', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.
MAC: Hold muse-knappen nede, vælg 'Save Link', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.

usynligt billede. Tjener kun layout formål

Forside -  Indhold -  Top/Bund -  Næste


Version 1.0 Marts 2002 Nationalbanken.
Udgivet af Danmarks Nationalbank Marts 2002, http://www.nationalbanken.dk/