Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Statistik / Publikationer og data
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Publikationer og data


Ejerkoncentration i realkredit- obligationer


Statistik over strukturerede obligationer på fondskodeniveau


Værdipapir- statistik på fondskode- niveau


Database


Kort om statistik


Revisionspolitik


Udgivelses- kalender


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Fortsat stigning i Danmarks nettoformue over for udlandetDanmarks aktiver og passiver over for udlandet, 4. kvartal 2011, offentliggjort den 30. marts 2012Danmarks nettoformue over for udlandet steg med 34 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og var ved kvartalets udgang 437 mia. kr. Udviklingen er hovedsageligt drevet af et fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster på i alt 27,5 mia. kr.

Kvartalets beskedne værdiændringer i nettoformuen dækker over store modsatrettede bevægelser. Bl.a. som følge af, at dollar blev styrket over for danske kroner, var der samlede valutakursgevinster for 47 mia. kr. Omvendt havde danske pensionsselskaber kurstab på derivater for 37 mia. kr.

For 2011 under ét steg nettoformuen med 260 mia. kr. Ud over et overskud på de løbende poster på 116 mia. kr., er det især derivatforretninger og direkte investeringer, der bidrager til udviklingen. Samlet gav derivaterne et positivt afkast på 51 mia. kr., og værdien af danske direkte investeringer i udlandet blev opskrevet med 33 mia. kr.

Danmarks nettoformue over for udlandet

Figurdata, inkl. 2 supplerende figurer om urealiserede kursgevinster/-tab på danske sektorers udenlandske derivatkontrakter og om kursgevinster/-tab fordelt på udvalgte poster.

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet
Mia.kr.
Beholdning ultimo 3.kvt.11
Beholdning ultimo 4.kvt.11
I alt
403
437
- Aktiver
4.605
4.693
- Passiver
4.203
4.256
Direkte investeringer
526
559
- Aktiver
1.351
1.396
- Passiver
825
837
Porteføljeaktier
258
247
- Aktiver
661
699
- Passiver
403
452
Obligationer mv.
-554
-440
- Aktiver
952
1.005
- Passiver
1.506
1.445
Derivater, netto
109
92
Andre investeringer
-431
-509
- Aktiver
1.035
1.010
- Passiver
1.466
1.518
Danmarks Nationalbanks nettoaktiver
494
487

Yderligere information
Kilder og metoder.
Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede finansielle statistik).
Udgivelseskalender.
• Henvendelse: Mathies Lau Friis Laursen, tlf. 33 63 68 40 eller Stine Nynne Larsen, tlf. 33 63 68 15.
Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske manualer.
• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af foregående kvartal.

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469

Sidst opdateret 03/30/2012

 
Andre har læst
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer