Indhold


Seneste økonomiske og monetære udvikling

Tema – nogle aspekter af globaliseringen
I denne udgave af kvartalsoversigten bringes tre artikler om forskellige økonomiske konsekvenser af globaliseringen. Den første artikel "Globaliseringen, arbejdsmarked og ulighed" vedrører globaliseringens effekt på aflønningen af arbejdskraft og på graden af indkomstulighed i samfundet. Den anden artikel "Globalisering og danske direkte investeringer" analyserer lande- og branchefordelingen af danske direkte investeringer i udlandet samt beskæftigelseseffekter i Danmark af danske virksomheders øgede aktiviteter i udlandet. Den tredje artikel "Valutareserver og statslige investeringsfonde" belyser, hvordan styringen af disse fonde adskiller sig fra styringen af traditionelle valutareserver i centralbanker.

Danmarks lønkonkurrenceevne
Erik Haller Pedersen og Johanne Dinesen Riishøj, Økonomisk Afdeling.
I vurderingen af udviklingen i konkurrenceevne fokuseres ofte på vækst i lønomkostninger pr. time eller pr. produceret enhed i Danmark i forhold til udlandet. Målt på denne måde har vi tabt konkurrenceevne over en årrække. Den lavere vækst i produktiviteten herhjemme er et langt stykke ad vejen blevet opvejet af forholdsvis gode salgspriser på eksporten af danske varer og tjenester.

Danmark overgår til Target2

Nils Bernsteins tale på Realkreditrådets årsmøde 24. april 2008

Pressemeddelelser

Tabelafsnit

47. årgang, nr. 1

KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2008

Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Bankers", der blev tegnet til Nationalbank-byggeriet.

Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Kvartalsoversigten er tilgængelig på Nationalbankens websted: www.nationalbanken.dk under publikationer. Kvartalsoversigten oversættes til engelsk.

Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen
Redaktør: Hugo Frey Jensen

Redaktionen er afsluttet den 6. juni 2008.

Kvartalsoversigten kan rekvireres ved henvendelse til:
      Danmarks Nationalbank,
      Kommunikation,
      Havnegade 5,
      1093 København K
Telefon 33 63 70 00 (direkte) eller 33 63 63 63
Ekspeditionstider, mandag-fredag kl. 9.00-16.00
E-mail: kommunikation@nationalbanken.dk
www.nationalbanken.dk

Kvartalsoversigt – 3. kvartal 2008 planlægges offentliggjort 18. september 2008.

Schultz Grafisk A/S
ISSN 0107-1289
(Online) ISSN 1398-3857
Gå til bund
Pdf version af publikationen
DOWNLOAD
 
PC: Klik på højre muse-knap, vælg 'Save Link As', herefter vælges,
hvor man vil gemme
filen.
 
MAC: Hold muse-knappen nede, vælg 'Save Link', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.
 
Download
Acrobat Reader:

 
 
 
               Gå til top              Gå til næste kapitel