Acceptér cookies Nationalbanken bruger cookies til at få indblik i trafikken på hjemmesiden. På den måde kan vi forbedre hjemmesiden og gøre det lettere tilgængeligt for brugerne. Derfor vil vi gerne have, at du accepterer cookies på Nationalbankens hjemmeside. Du kan til hver en tid slette vores cookies. Mere om cookies

Om Nationalbanken Opgaver Sedler og mønter Euro Pengepolitik Markedsinfo Statistik Statsgæld
<< Startside / Presse / Taler / udtalelser
Nyhedsservice Oversigt English   Søg Log på
Finansiel stabilitet Presse Publikationer Regelsæt
Tilbage til forsiden

Presse- meddelelser


Pressemøder


Pressemateriale


Pressekontakt


Pressebilleder


Pressefilm


Taler / udtalelser


Tidligere taler / udtalelser


Høringssvar


Nationalbankens balance


IMF-konsultation


Danmarks Nationalbank
| |QR kode til mobile enheder

Nationalbankens kommentar til Det Økonomiske Råd, forår 2011Dato for udtalelse: 05/31/2011

Møde i Det Økonomiske Råd, forår 2011

Efter overophedningen 2006-08 fulgte et kraftigt tilbageslag for dansk økonomi frem til midten af 2009. Nu, 2 år efter vendepunktet, venter formandskabet en fortsat vækst på 1,5-2 pct. årligt, dvs. på eller lidt over væksten i produktionspotentialet, men med fortsat ledig kapacitet. De overraskende svage BNP-tal for vinterhalvåret kræver en nærmere analyse, men må opfattes som en midlertidig afvigelse.

Finanspolitikken var historisk ekspansiv i 2009 og 2010 og har bidraget til at igangsætte konjunkturvendingen. Da finanspolitikken også var ekspansiv under overophedningen før tilbageslaget er der som påpeget af formandskabet nu behov for tilbagevenden til langsigtet holdbar finanspolitik.

Konjunkturudsigterne taler også for en forsigtig finanspolitik. Den private sektors opsparingsoverskud – dvs. forskellen mellem sektorens opsparing og investering – er på 8 pct. af BNP, hvilket er historisk højt og endnu højere end i de dybe og langvarige lavkonjunkturer, der bundede i 1982 og 1993.

Da renten samtidigt er usædvanligt lav er det høje opsparingsoverskud resultatet af meget forsigtige forbrugere og investorer. Disse har uden tvivl oplevet et konsolideringsbehov, bl.a. efter formuetab på boliger og aktier. Også usikkerheden skabt af finanskrisen og de større udsving i dansk økonomi har tilskyndet til høj opsparing og tilbageholdende investeringer.

Det er altid vanskeligt at forudsige vendepunktet i den private finansielle opsparing. Det kommer, når forbrugerne oplever at have opbygget tilstrækkelige stødpuder og investorerne opfatter at reale investeringer kan skabe et afkast, herunder at der er stabil afsætning for produktionen. Det private opsparingsoverskud repræsenterer imidlertid en opdæmmet potentiel købekraft på aktuelt omkring 150 mia. kr. Finanspolitikken bør tilrettelægges efter at i hvert fald en mærkbar del af denne købekraft kan forventes at folde sig ud som drivkraft for konjunkturudviklingen over de kommende år.

Arbejdsløsheden ligger kun lidt over det skønnede strukturelle niveau. Der er også en, større, reserve af arbejdskraft blandt aktiverede og personer uden for arbejdsstyrken. Rækkefølgen på afgangen til beskæftigelse fra henholdsvis ledighed, aktiverede og øvrige er imidlertid vigtig. Et mærkbart eller hurtigt fald i den aktuelle registrerede ledighed må forventes at udløse fornyet lønpres og kan fremkomme, hvis nedgangen i aktiverede og andre aktuelt underbeskæftigede først sker efterfølgende. En høj indtjening i virksomhederne og de importerede råvareprisstigninger kan også presse lønnen op.

Det øger behovet for forsigtighed, at konkurrenceevnen er svækket mærkbart efter mange år med lønstigninger over udlandets, som faldt sammen med en meget svag produktivitetsudvikling. Der er således ikke plads til en ny periode med ophedning.


Sidst opdateret 05/31/2011

 
Andre har læst
 


Danmarks
Nationalbank
Havnegade 5
1093 København K
Kontakt os Disclaimer